CBRE

Tlačiť

Oceňovanie - Valuation

Čo robíme


Poskytujeme trhové ohodnotenie všetkých druhov komerčných nehnuteľností, rezidenčných nehnuteľností, pozemkov a developerských projektov pre rôzne účely, ako sú napríklad:

 • Pravidelné oceňovanie portfólií
 • Interné a účtovné účely, oceňovanie v súlade s pravidlami IFRS
 • Vypracovanie posudkov pre poistné účely
 • Fúzie a akvizície spoločností
 • Ocenenie pri vstupe na burzu (IPO)

Naše služby


Medzi naše služby patrí aj odborné poradenstvo v oblasti:

 • Poradenstvo pri ozdravovaní spoločností pre banky a iné inštitúcie
 • Due diligence (transakcie na kapitálovom trhu)
 • Štúdie efektívnosti
 • Indikatívne modelovanie cash flow s dôrazom na návratnosť realitných investícií
 • Poradenstvo pri úpravách nájomného a poradenstvo tretích strán pre nájomcov a prenajímateľov
 • Oceňovanie a odborné poradenstvo za pomoci našich špecializovaných oddelení pôsobiacich v Európe k nehnuteľnostiam ako sú hotely, letiská, lodenice, golfové ihriská, kasína, malé prístavy, kúpele, pivovary, čerpacie stanice a ďalšie nehnuteľnosti generujúce zisk.

Tím oceňovateľov v Bratislave spolupracuje s vedúcimi medzinárodnými a domácimi investormi, fondmi, bankami, spoločnosťami s rozsiahlym vlastníctvom nehnuteľností, developermi a inými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu s nehnuteľnosťami. Medzi tieto spoločnosti patria napr. ADIA, AREA, Deutsche PfandbriefBank, Helaba, LogAxes, PointPark Properties, Prologis, Raiffeisen Bank, Sparkassen Immobilien a mnoho ďalších. Ohodnocovanie ako aj posudky sú pripravované v súlade s Ohodnocovacími štandardmi publikovanými Kráľovskou inštitúciou kvalifikovaných odhadcov (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS).

Naše posudky sú vypracované taktiež v súlade s európskymi ohodnocovacími štandardmi, medzinárodnými ohodnocovacími štandardmi a pravidlami FSA (FSA listing rules). Taktiež poskytujeme ocenenie hypotekárnych úverov, odhad nákladov na výstavbu a určenie trhovej ceny nájmu. Čo nás odlišuje od ostatných spoločností je kvalita našich služieb a poradenstva. CBRE, nakoľko má oceňovacie tímy vo viac ako 50 krajinách po celom svete, ohodnocuje aj portfóliá medzinárodných nehnuteľností a poskytuje expertízy v rôznych špecializovaných sférach. Oddelenie poradenstva v oblasti oceňovania CBRE v Bratislave sa spolupodieľa na ohodnocovaní mnohých medzinárodných portfólií s jediným kontaktom poskytujúcim štandardizované ohodnocavacie prístupy a reporty.

Náš tím


Náš vysoko-kvalifikovaný a skúsený ohodnocovací a podporný tím sa skladá z 3 členov s rozsiahlymi znalosťami miestneho trhu, ktorý tvorí základ pre zvládnutie oceňovania vo veľkom meradle.